Informacje dotyczące utworzenia konta na stronie Rady Wydziału

Dokumentacja dotycząca poszczególnych punktów porządku posiedzenia znajduje się w poszczególnych zakładkach w lewym panelu bocznym.

 

Wcelu założenia konta należy kliknąć w panelu logowania znajdującym się po lewej stronie ekranu w opcję "utwórz nowe konto".

Należy wprowadzić kod rejestracyjny dostarczony Państwu przez Dział Informatyki i Teletransmisji/Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.


Administrator systemu